Kindergevoel - Helpt kinderen weer in balans Kindergevoel

Ben, Juul en Mo doen het ZO! 

Nieuw in deze training is een bezoek aan paardencoach Carina Braams van Bramas Coaching voor nog meer leer mogelijkheden en plezier!

De training is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De kinderen leren in deze training nieuwe gedragsvaardigheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. 

In contact met leeftijdsgenoten kunnen kinderen veel plezier ervaren, samen leren en groeien. Maar het kan voorkomen dat kinderen hier wat meer moeite mee hebben. Kinderen kunnen hierdoor niet lekker in hun vel zitten: ze zijn uit balans. Hierdoor kunnen ze zich onzeker of verlegen voelen of ze kunnen zich juist overschreeuwen door stoer gedrag, gepest worden of zelf pestgedrag vertonen. Sociale vaardigheidstraining kan hierbij helpen! 

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Hoe maak je kennis met iemand.
 • Emoties, die van jezelf en de ander.
 • Hoe krijg je vrienden.
 • Pesten.
 • Complimenten geven en ontvangen.
 • Omgaan met kritiek.
 • Samenwerken en onderhandelen.
 • Nee zeggen en ontvangen.

Opbouw van de training

 • informatieve ouderbijeenkomst: wat gaan we doen in de training?
 • 4 wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen
 • ouderbijeenkomst: waar staan we in de training? Ouders kunnen vragen stellen.
 • 4 wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen
 • na ongeveer 6 weken een terugkomdag voor de kinderen
 • individueel eindgesprek met ouders

De bijeenkomsten voor de kinderen duren 1 uur en 15 minuten. De groep wordt zoveel mogelijk verdeeld naar leeftijd, aard en problematiek.

 

juul sociale vaardigheidstraining popMo socialevaardigheidstraining pop

 

 

 
KostenStart trainingTrain de Trainer Referenties