Telefonisch opvoedcoaching

Soms gaat het in de opvoeding niet altijd zoals je zou willen en kan het helpen als iemand met een professionele blik mee kijkt. Wat speelt er waardoor het loopt zoals het loopt? Is het de ontwikkelingsfase waarin je kind zit of spelen andere zaken een rol. Als opvoedcoach bied ik ouders en andere opvoeders professionele opvoedingsondersteuning o.a. door toepassing van het populaire (opvoed)programma's Triple P, NLP en systemisch werken.

Te denken valt aan thema's als:
  • Strijd aan de eettafel
  • Slaapproblemen
  • Angsten bij kinderen
  • Liegen
  • Schelden
  • Werk en gezin combineren


Kosten voor telefonisch opvoedcoaching bedragen 65 euro per gesprek. De ervaring leert dat soms 1 of 2 gesprekken voldoende zijn om als ouder/verzorger weer door te kunnen.. Soms kan het zijn dat in het gesprek duidelijk wordt dat er meer hulp nodig is. Bij ons kan er uitgebreider meegekeken worden door middel van videohometraining of we kunnen u en uw kind samen coachen.