Opvoedcoaching

Soms gaat het in de opvoeding niet altijd zoals je zou willen en kan het helpen als iemand met een professionele blik mee kijkt. Wat speelt er waardoor het loopt zoals het loopt? Is het de ontwikkelingsfase waarin je kind zit of spelen andere zaken een rol. Als opvoedcoach bied ik ouders en andere opvoeders professionele opvoedingsondersteuning o.a. door toepassing van het populaire (opvoed)programma's Triple P, NLP en systemisch werken.

Te denken valt aan thema's als:
  • Strijd aan de eettafel
  • Slaapproblemen
  • Angsten bij kinderen
  • Liegen
  • Schelden
  • Werk en gezin combineren


Kosten voor opvoedcoaching bedragen 55 euro per consult. De ervaring leert dat enkele sessies voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.