Kindercoaching

 • Intake gesprek

  €50,- (incl. btw)

 • Sessie van 60 minuten

  Gemiddeld zal er 1x in de twee weken een sessie plaatsvinden. €65,- (incl. btw)

 • Oudergesprek

  €65,- (incl. btw)

 • Gesprekken op school met leerkracht

  €65,- (incl. btw) (binnen Ouderkerk) €75,- (incl. btw) (buiten Ouderkerk)

Soms zit een kind niet goed in zijn vel, is het uit balans. Het kan last hebben van (faal)angst, wordt gepest, heeft verdriet, geen vriendjes, ervaart stress en ga zo maar door. Dit kan zich o.a. uiten in woedeaanvallen, weer in bed plassen, veel huilen, teruggetrokken gedrag of andere gedragsveranderingen. Een kindercoach kan het kind helpen om weer in balans te komen. Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het aanbieden van kant en klare oplossingen of het geven van antwoorden. Als kindercoach werk ik met kinderen via een positieve, oplossingsgerichte aanpak. Dit betekent dat ik samen met het kind en de ouders/verzorgers, op zoek ga naar de oplossingen welke altijd aanwezig zijn in het kind zelf. Een ontdekkingsreis, waardoor het kind terug bij zijn/haar eigen kracht komt!!

Kindercoaching is in deze hectische tijd een eerste en prettige stap in de hulpverlening aan kinderen. Een kindercoach kijkt mee met de ouders, het kind en de situaties waarin hulp nodig is.

Voor wie
De coaching is geschikt voor kinderen van ongeveer 5 t/m 18 jaar die even wat extra aandacht nodig hebben of een steuntje in de rug om weer in balans te komen.
De werkwijze
Dit zal per kind verschillen. De kindercoach voert eerst een intake gesprek met de ouders. Na aanmelding krijgen de ouders een vragenlijst opgestuurd welke zij invullen als basis voor het intake gesprek. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst gaat de kindercoach met een van beide of met beide ouders in gesprek. De hulpvraag wordt hierbij zo duidelijk mogelijk geformuleerd. Indien nodig kan er een aanvullend gesprek plaatsvinden met de klassendocent of de huisarts, hiervoor moeten ouders uiteraard eerst toestemming geven. De kindercoach bekijkt per kind welke methodiek er het beste ingezet kan worden, uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de behoefte en interesses van het kind. Elke sessie is er op toegespitst dat het kind het prettig vindt om deel te nemen aan de sessie. Op een doelgerichte maar speelse manier kunnen in de vorm van spelletjes, tekenen, muziek methodieken toegepast worden, maar ook bijvoorbeeld oefeningen om fysiek steviger te leren staan, waardoor het kind zich ook gelijk zekerder voelt. Het aantal sessies dat nodig is zal afhangen van de frequentie, de hulpvraag en van het kind. Het aantal sessie kan variëren tussen de 4 en 8 keer (gemiddeld). Tussentijds is er altijd een evaluatie met de ouder(s) en als afsluiting vindt er ook altijd een gesprek met de ouder(s) plaats.
Doel
Het is de bedoeling om het kind sterker te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in balans te krijgen. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan en kan het daadwerkelijk kind zijn. Onbevangen zichzelf.
Belangrijk Om Te Weten
Het kind mag alles vertellen tegen de kindercoach. De kindercoach vertelt alleen datgene door aan de ouders waar het kind toestemming voor heeft gegeven. Het kind staat vrij om zelf zoveel te vertellen aan ouders of anderen als het zelf wil. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg. Stilstaan bij momenten waarop het kind terugvalt is minder zinvol: volgende keer beter. Indien nodig zal de kindercoach tussentijds contact opnemen met de ouders. Ouders kunnen hun vragen per mail of telefonisch stellen. Mocht de problematiek dus danig zijn dat het kind meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan verwijst de kindercoach door. Dat zou naar een arts, psycholoog o.i.d. kunnen zijn.
Vorige slide
Volgende slide